… utskicken av nyhetsbrev är pausade för tillfället.